NONPROFIT KFT.

HÁZIREND

Kedves Látogatók!

A Bábszínház sok szeretettel köszönti Önöket és gyermekeiket!

Kérjük, olvassák el alábbi Házirendünket, amely Önök és gyermekeik érdekeit, kényelmét és biztonságát szolgálja a Színházunk területén. A Házirend megalkotásával elsődleges célunk az, hogy nézőink zavartalanul élvezhessék előadásainkat. Ennek érdekében tisztelettel kérjük Önöket, vegyék figyelembe és mindenkor tartsák be illetve az Önökkel érkező gyermekekkel tartassák be Házirendünk alábbi szabályait:

  • Előadásainkat, rendezvényeinket kizárólag érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. E főszabály alól kivételt képeznek ingyenes programjaink.

 

  • Rendezvényeinket mindenki saját felelősségére látogathatja. Felnőtt korú látogatóink felelnek a kíséretükben lévő gyermekek biztonságáért.

 

  • Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink helyüket csak a nézőtéri ültetők iránymutatásai szerint foglalhatják el. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy sajnos nem minden esetben tudjuk késve érkező vendégeinket az előadás közben beengedni. Utóbbi esetben a késve érkezők csak az előadás szünetében foglalhatják el helyeiket.

 

  • A ruhatár használata ajánlott és hétvégi vagy felnőtt előadásainkon díjköteles. A Bábszínház, illetve a ruhatárt üzemeltető alvállalkozója a ruhatárban elhelyezett ruhákért és értéktárgyakért felelősséget nem vállal. A ruhatárak a rendezvényt megelőző 45 perc és a rendezvényt követő 30 perc között tartanak nyitva.

 

  • A Bábszínház fenntartja a rendezvényei tekintetében a műsorváltozás, az időpont, helyszín és szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.

 

  • Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza. Jegyet más esetekben nem áll módunkban visszaváltani, kicserélni, a vásárlás módjától függetlenül.

 

  • Rendezvény elmaradása esetén a már megváltott jegyek– a vásárlás helyszínétől és módjától függetlenül – kizárólag a Bábszínház jegypénztáraiban, az erről szóló hirdetmény megjelenésétől kezdődően, a hirdetményben szereplő határidőig visszaválthatók. Az elmaradt előadásokról a színház honlapján minden esetben hirdetményt teszünk közzé.

 

  • Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyeket nem áll módunkban pótolni.

 

  • Kérjük, fokozottan vegyék figyelembe egyes előadásainkra vonatkozó korosztályi ajánlásainkat és ügyeljenek arra, hogy gyermekeik viselkedésükkel ne zavarják a többi nézőt.

 

  • Az előadások idejére kérjük, kapcsolják ki mobil telefonjaikat és más, az előadást zavaró technikai eszközeiket.

 

  • A rendezvényeken kép – és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet. Az ilyen felvételekkel kapcsolatosan a látogatók semmilyen követeléssel nem élhetnek a Bábszínházzal, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel illetve annak jogos felhasználójával szemben.

 

  • A Bábszínház előterében, közönségforgalmi területein kizárólag magáncélú használatra készülő amatőr fényképek, hang-, illetve hang-, és képfelvétel készíthető. Minden egyéb, itt fel nem sorolt esetben a Bábszínház művészeti titkárságától kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz, illetve felvételkészítéshez.

 

  • A rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- és/vagy hangrögzítés szigorúan tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató az ültető személyzet felszólítására sem hagy fel az előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, az ültető személyzet felszólíthatja az érintett vendéget a nézőtér elhagyására.

 

  • Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a Bábszínház előadásait nem látogathatja, érvényes belépőjeggyel sem. Kérjük, ha olyan viselkedést észlel, amely az Ön vagy a Bábszínház más nézőinek biztonságát veszélyezteti, ezt jelezze a nézőtéri felügyelet felé, akik jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő illetve ilyen viselkedést tanúsító látogatókat az épületből való távozásra felszólítani.
  • Állatot, közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, stb.) és fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos bevinni a Bábszínház területére.

 

  • Tilos bevinni a nézőtérre ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülő látogatók kényelmét, illetve az előadás élvezetét.
  • A Bábszínház egész épülete nemdohányzó. Dohányozni az épület teljes területén tilos.

 

  • A látogatók kötelesek a Bábszínház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani és óvni. Kérjük, hogy az előírásoknak megfelelően használják a Bábszínház épületét, illetve annak helyiségeit, berendezéseit és eszközeit.

 

  • Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogatók köteles pontosan betartani a Bábszínház dolgozói, megbízottai illetve a helyszínre érkező illetékes hatósági személyek utasításait. A felnőtt kísérők kiemelt felelőssége, hogy a felügyeletük alatt álló gyermekek is betartsák a vonatkozó utasításokat biztonságuk érdekében. A menekülési útvonalak elzárása szigorúan tilos.

 

  • A Bábszínház területén (ideértve a ruhatárat is) elhagyott értéktárgyakért sem a Bábszínházat üzemeltető Budapest Bábszínház Nonprofit Kft., sem egyéb alvállalkozója nem vállal felelősséget.

 

  • A Bábszínház dolgozóinak, alvállalkozóinak illetve megbízottainak intézkedései a látogatókra nézve kötelező érvényűek.

 

  • Felhívjuk látogatóink szíves figyelmét, hogy az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, megfelelő figyelmeztetés után köteles elhagyni a rendezvény és a Bábszínház területét. Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a jelen házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint. A házirendet megszegő látogató, illetve a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a vonatkozó jogszabályi felelősséget, továbbá a vonatkozó szankciók jogkövetkezményeit.

 

Szíves együttműködésüket a házirend betartása során előre is köszönjük, és egyben reméljük, hogy hamarosan és minél gyakrabban üdvözhetjük Önöket rendezvényeinken!

Budapest, 2012. szeptember 1.

 

Meczner János

igazgató

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?