ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Akadálymentességi nyilatkozat

 

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Jelen akadálymentesítési nyilatkozat a https://budapestbabszinhaz.hu honlapra vonatkozik.

 

Megfelelőségi státusz
A honlap az alábbi „nem akadálymentes tartalom” címszó alatt felsorolt kivételek mellett megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom nem akadálymentes, a következő indokok miatt:

 

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó́ jogszabályok hatálya alá́

a) a 2018. évi LXXV. törvény 2018. december 1. napi hatálybalépése előtt közzétett dokumentumfájlok, ide nem értve azokat a dokumentumfájlokat, amelyek az azokat közzétevő közszférabeli szervezet közfeladata ellátásával kapcsolatos alapvető információkat tartalmazzák;

b) a közszférabeli szervezet tevékenységéhez korábban kapcsolódó, a jelenlegi közfeladat-ellátást közvetlenül nem érintő tartalmak (archívum);

c) 2020. szeptember 23. előtt közzétett lekérhető médiaszolgáltatás;

d) a 2019. szeptember 23. előtt közzétett extranet- és intranet tartalmak, amelyek kizárólag egy zárt csoport számára elérhetőek;

e) lineáris médiaszolgáltatás;

f) online térképek és térképszolgáltatások, a közfeladat ellátásával kapcsolatos alapvető információk kivételével;

g) harmadik fél tulajdonát képező olyan tartalmak, amelyeket nem az érintett közszférabeli szervezet finanszírozott és fejlesztett ki, illetve nem tartozik az irányítása alá;

h) az olyan gyűjteményi művek, amelyek akadálymentes közzététele az állagmegóvás szükségessége, az akadálymentes formában nem megoldható hiteles reprodukció, vagy szöveg alapú gyűjteményi művek esetén az automatikus és költséghatékony szövegfelismerő eljárás hiánya miatt nem lehetséges.

 

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2022. augusztus 31. napján, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. önértékelése alapján készült.

 

Visszajelzés és elérhetőségek 

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az alábbi e-mail címen jelezheti:

akadalymentesites@budapestbabszinhaz.hu

A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.marketing menedzsere felelős. A 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdés értelmében a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

 

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu
Honlap: https://kifu.gov.hu/

Bejelentés alapján a fent megjelölt ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft-től.

 

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta:

Ellinger Edina
ügyvezető igazgató
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.