ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Bemutatkozás, művészeti hitvallás

A Budapest Bábszínháznak több, mint hetvenéves történelme van, több generáció nőtt fel az előadásain. Voltak nagy korszakai, emblematikus előadásai, képes volt reagálni az őt körülvevő változásokra, kulturális behatásokra. Budapest egyetlen kőszínháza, melynek műfaji meghatározása: BÁBSZÍNHÁZ.

Olyan társulattal rendelkező színházról beszélünk, ahol a tagok megalkuvás nélkül hisznek ennek a műfajnak az érvényességében és csodájában. Bábművészei azt vállalták, hogy élőszínészi kvalitásaik mellett elsajátítják a bábtechnikák gyakorlatát, a holt anyag életre keltésével fogalmazzák meg gondolataikat, érzéseiket a nézőknek. Műhelyei folyamatos kísérletezések mellett tökéletesítik és gondolják újra a hagyományos bábszerkezeteket az aktuális produkciókhoz. Mindnyájukat összeköti a közös nyelv, az absztrahálás képessége, amit mi csak úgy nevezünk: bábos gondolkozás.

Természetes számunkra, hogy élőszínházi eszközeinket a báb szolgálatába állítjuk, hogy több síkon gondolkodunk. A bábban nemcsak a formát látjuk, hanem a lehetőségét annak a kifejezésére, ahol a realitás már kevésnek bizonyul. Saját individuumunkat gyakran háttérbe szorítva ketten-hárman dolgozunk egy bábfigura mögött vagy alatt, hogy az közös energiáinkból életre keljen és elhitessük, hogy élő, ami holt. Feladatunknak tekintjük, hogy műfajunk technikai sokszínűségét megőrizzük, örökségeit a művészi bábjáték területén ápoljuk.

Megtiszteljük a gyermekközönséget azzal, hogy komolyan vesszük. A legszínvonalasabb alkotóművészek segítségével minőségi színházi élményt nyújtunk a csecsemőktől egészen a felnőttekig. Színházpedagógiai műhelyünk programjai részvételi és alkotói szerepet kínálnak nézőinknek, mert hisszük, a színház a párbeszéd terepe. Célunk, hogy művészetközvetítő tevékenységünkön keresztül a bábművészet közönségünk számára is az önkifejezés lehetőségévé váljon. Játszunk délután, este és reggel tízkor is, mindig változatlan hozzáállással és kvalitásban. Missziónknak érezzük műfajunk népszerűsítését a felnőtt színházba járók körében, mert a bábszínház nem szűkíthető le csupán a gyermek korosztályra. Hiszünk abban, hogy képesek vagyunk olyan előadásokat létrehozni, amelyek a 21. század vizuális ingerei mellett is helytállnak, nem kizárólag technikai eszközökkel, hanem az absztrakt gondolkodásmódunk különlegességével.

 

Főbb művészeti céljaink, feladataink:

 •  A Budapest Bábszínház neve továbbra is egyet jelentsen a minőségi színházi élménnyel, bármilyen korosztályban.
 • A meglévő és bővülő közönségünk ízlésének és igényének formálása a színvonalas gyermek- és felnőtt szórakoztatás területén, specifikusan a báb műfajban.
   
 • Garantálni a színház repertoárján a korosztályonkénti új bemutatók folytonosságát. Közönségünk megtartása a kisgyermekkor után, hogy felnőtté válásuk során is megmaradjon érdeklődésük a műfajunk iránt.

 • Színházpedagógiai programunk a színház integráns részeként, a művészeti munkával kölcsönhatásban, művészeink bevonásával működik.

 • A magyar klasszikus- és kortárs gyermekirodalom, valamint a népmesekincs terjesztése bábszínpadi adaptációkon keresztül.

 • A gyermek- és ifjúsági klasszikus és kortárs irodalom műfajunkhoz illeszkedő műalkotásainak bemutatása a bábos formanyelv segítségével.

 • Szociálisan érzékeny, véleményformáló-kérdésfelvető előadások bemutatása, hogy fejlesszük a saját és közönségünk toleranciáját, a világra való nyitottságát.

 • A társulat kísérletező kedvének felébresztése. Időt és teret biztosítani a kreativitásnak, valamint lehetőséget adni a bábműfajban való szabad önkifejezésre.

 • Teret adni pályakezdő alkotóművészeknek. Gyakorlatot biztosítani a művészeti felsőoktatásban résztvevő, illetve a frissen végzett bábszínészeknek, bábrendezőknek, íróknak, dramaturgoknak, bábtervezőknek, zeneszerzőknek, színházpedagógusoknak, hogy lendületüket, fiatalos gondolkodásmódjukat nálunk kamatoztathassák.

 • Vidéki bábszínházak és hazai független alkotóművészek útkereső, progresszív előadásainak meghívása színházunkba. Annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy a budapesti nézőknek hozzáférhetővé tegyük a bábműfajban alkotók legfrissebb, leginnovatívabb produkcióit. 

 • Meglévő nemzetközi kapcsolataink ápolása, és új szakmai kapcsolatrendszerek kiépítése. Külföldi alkotóművészek meghívása a Budapest Bábszínházba, hogy társulatunk – és ezáltal közönségünk is – új impulzusokat kapjon.

 • Hatékonyabb társadalmi felelősségvállalás. A színház működésének átstrukturálása gyermekvédelmi irányelvek alapján, hogy valóban biztonságos környezetet teremtsünk a gyerekek és felnőttek számára.

 • A Budapest Bábszínház elkötelezett a környezetvédelmi tudatosság területén.