ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

A báb nem korosztály,
de fontos, hogy a nekünk való darabot válasszuk.

Előadásainknál színes körben jelöljük, hány éves kortól ajánljuk a produkciót. Szeretnénk segítséget nyújtani a szülőknek és a pedagógusoknak, hogy mindig a gyermek életkorának megfelelő darabokat válasszák, így biztosan felhőtlen lesz a szórakozás. Fontos számunkra, hogy a gyermekek, akiknek jellemzően első színházi élményük a Bábszínházhoz kötődik, mindig, minden életkorban örömmel térjenek vissza hozzánk, középiskolásként, felnőttként és később szülőként is.

Korosztályos besorolás

3-
Három éves kor alatti gyerekek számára készült, úgynevezett csecsemőszínházi előadások. Az egyszerű szituációkra, helyzetkomikumra épülő cselekvéssorok, a ritmussal, a színekkel és formákkal játszó, letisztult vizuális világ szimultán teremt ismerős, ugyanakkor izgalmas világot a legkisebbeknek. A Kemény Henrik Terem otthonosan kialakított szobaszínházában a legfeljebb 25-30 perces előadások végén mindig lehetőséget adunk a tér felfedezésére, a közös játékra.
3+
A kisóvódásoknak készült előadásainkat már klasszikus színházi térben játsszuk, ahol először tapasztalhatják meg a gyerekek, mit jelent hagyományos nézőtéren ülni és figyelni az előadást. A játékidő a Nagyszínpad esetében felvonásonként nem haladja meg a negyven percet, a Stúdióban az ötven percet. Ennek a korosztálynak a repertoárján előtérbe kerülnek az állatokról szóló történetek, klasszikus mesék, valamint olyan kortárs mesék, melyek a gyerekek hétköznapjait dolgozzák fel. Az előadások ritmusát, zeneiségét és vizualitását kifejezetten a kisóvodások befogadóképességéhez hangoljuk.
5+
A nagyóvódásoknak készült előadások játékideje a Nagyszínpad esetében felvonásonként nem haladja meg a negyven percet, a Stúdióban az ötven percet. Ez a korosztály már az iskolaérettség határán van, ezért számukra bonyolultabb, több szálon futó, klasszikus és kortárs történeteteket és népmeséket feldolgozó előadásokat kínálunk.
6+
Az 1-2 osztályos kisiskolásoknak az óvodáskorhoz képest jelentősen megváltozik a befogadói attitűdje. Ehhez igazodva kalandos, fordulatos történeteket kínálunk nekik, melyekben már megjelenhet a hősiesség, az önfeláldozás vagy a szerelem témája is. A népmesék közül a felnőtté válásról, a párválasztásról szóló történetek kerülnek előtérbe. A mágikus világképet ebben a korban váltja fel a világ megismerésének igénye, ezért a mesék és mondák mellett a valóságból kiinduló történetek is népszerűek az alsó tagozatosok körében. Differenciálódik a humorérzékük és fejlődik az érzelmi intelligenciájuk, amelyben a bábszínházi élmény is segíti őket.
8+
A 3-4 osztályos kisiskolások már hosszabb időtartamú produkciókat is képesek koncentráltan végignézni. A játékidő felvonásonként kb. ötven perc. Az e korosztálynak szánt előadásainkban a fordulatos történetmesélés mellett az érzékenyítés is elkezdődik. Az előadásokat a bábos formanyelv bonyolultabb szintjeinek használata jellemzi.
10+
A felső tagozatos általános iskolások vizuális ingereit célozva készülnek az ennek a korosztálynak szánt előadások. A különböző bábos megoldások mellett nagyobb teret kap a videótechnika, esetenként az online tér. A kiskamaszok gondolkodása problémacentrikus, ezért fontos, hogy ezek az előadások a szórakoztatás mellett nevelnek és érzékenyítenek is.
14+
A középiskolásoknak szóló előadások problémafelvetései a korosztályhoz mérten komolyodnak. Az érzékenyítés mellett legfőbb célkitűzésük a fiatal nézők látókörének bővítése, legyen szó társadalmi kérdésekről vagy egy irodalmi mű rendhagyó megközelítéséről. A korosztály klasszikus és kortárs történeteket feldolgozó repertoárján szerepelnek olyan produkciók is, melyek kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz. A kamaszok a történeten túl már a bábműfaj adottságaira, az absztrakt megoldásokra is nyitottá válnak, ezért bonyolultabb bábos jelrendszer jellemző ezekre az előadásokra. A produkciók időtartama egy-másfél óra.
16+
Szinte felnőtteknek és felnőtteknek szóló előadások.